Sponsring

Wäxthusets sponsring av förening eller organisation bygger på ömsesidig nytta och vi vill därför att sponsringssumman ska stå i relation till motprestationen.

Vi tror att vuxna har lättare att finna resurser till sitt ändamål själva och prioriterar därför lag, organisationer och verksamheter som satsar på barn och ungdomar eller i samhället utsatta grupper.

Vi vet att flickor som utövare har det lite tuffare än pojkar. Vi tror på jämställdhet och väger därför de som har flickverksamhet lite tyngre än de som inte har det.

Vi undviker att sponsra:

 • Enskilda personer
 • Verksamheter utan barn- och ungdomsverksamhet
 • Verksamheter och föreningar som inte lever upp till våra värderingar
 • Politiska eller religiösa organisationer

Ansökan görs via formuläret.

Våra sponsorsamarbeten

 • Missing People

 • Giving People

 • Svenska Narkotikapolisföreningen http://snpf.org/

 • Momenta

 • Edet FK

 • Göta BK

 • IK Bergaström

 • Koberg GK